Stine Margrethe K. Stamland

Roller

Fast representant

Formannskapet (FrP)

Fast representant

Bystyret (FrP)

Fast representant

Administrasjonsutvalget (FrP)
Nils Robert Welfler

Roller

Fast representant

Formannskapet (FrP)

Fast representant

Bystyret (FrP)

Fast representant

Utvalg for miljø og byutvikling (FrP)

Fast representant

Administrasjonsutvalget (FrP)
Vilde Athena Berg-Nilsen

Roller

Fast representant

Formannskapet (SV)

Fast representant

Bystyret (SV)

Fast representant

Administrasjonsutvalget (SV)

Fast representant

Utvalg for barn unge og kultur (SV)
Ann-Kristin Delingsrud Amlie

Roller

Fast representant

Formannskapet (INP)

Fast representant

Bystyret (INP)

Fast representant

Administrasjonsutvalget (INP)
Paul Andrew Hafredal

Roller

Fast representant

Formannskapet (INP)

Fast representant

Bystyret (INP)

Fast representant

Administrasjonsutvalget (INP)
Christine Bredegg Hermansen

Roller

Fast representant

Formannskapet (H)

Fast representant

Bystyret (H)

Fast representant

Utvalg for miljø og byutvikling (H)

Fast representant

Administrasjonsutvalget (H)
Anne Cathrine B. Syversen

Roller

Fast representant

Formannskapet (H)

Fast representant

Bystyret (H)

Fast representant

Administrasjonsutvalget (H)
Bjørn Tore Hjartsjø

Roller

Fast representant

Formannskapet (H)

Fast representant

Bystyret (H)

Fast representant

Administrasjonsutvalget (H)

Fast representant

Utvalg for barn unge og kultur (H)
Pål Berby

Roller

Fast representant

Formannskapet (R)

Fast representant

Bystyret (R)

Fast representant

Administrasjonsutvalget (R)
Håkon Stornes

Roller

Fast representant

Formannskapet (KrF)

Fast representant

Bystyret (KrF)

Fast representant

Administrasjonsutvalget (KrF)
Janicke Andreassen

Roller

Fast representant

Formannskapet (Ap)

Fast representant

Bystyret (Ap)

Fast representant

Administrasjonsutvalget (Ap)
Lillian Elise Esborg Bergane

Roller

Fast representant

Formannskapet (Ap)

Fast representant

Bystyret (Ap)

Fast representant

Utvalg for helse og omsorg (Ap)

Fast representant

Administrasjonsutvalget (Ap)
Trond Ingebretsen

Roller

Fast representant

Formannskapet (Ap)

Fast representant

Bystyret (Ap)

Fast representant

Utvalg for miljø og byutvikling (Ap)

Fast representant

Administrasjonsutvalget (Ap)
Esben Storvand

Roller

Fast representant

Bystyret (H)

Fast representant

Utvalg for miljø og byutvikling (H)
Geirr Frønes

Roller

Fast representant

Bystyret (H)
Gunn Marit Helgesen

Roller

Fast representant

Bystyret (H)
Mahmoud Farahmand

Roller

Fast representant

Bystyret (H)
Petter Ellefsen

Roller

Fast representant

Bystyret (H)
Leif Stjernholm Bryn

Roller

Fast representant

Bystyret (H)
Siw-Anett Hegna-Malmin

Roller

Fast representant

Bystyret (H)

Fast representant

Utvalg for helse og omsorg (H)
Tine Rørvik

Roller

Fast representant

Bystyret (H)
Anne Karin Alseth Hansen

Roller

Fast representant

Bystyret (H)

Fast representant

Utvalg for miljø og byutvikling (H)
Anne Kristine Grøtting

Roller

Fast representant

Bystyret (Sp)

Fast representant

Utvalg for miljø og byutvikling (Sp)
Anders Rambekk

Roller

Fast representant

Bystyret (KrF)
Gordon Terje Kleppe

Roller

Fast representant

Bystyret (KrF)

Fast representant

Utvalg for barn unge og kultur (KrF)
Kjersti Eilertsen Myro

Roller

Fast representant

Bystyret (MDG)

Fast representant

Utvalg for barn unge og kultur (MDG)
Sabine Erika Gehring

Roller

Fast representant

Bystyret (MDG)
Ingrid Elisabeth Kåss

Roller

Fast representant

Bystyret (Ap)
Emma Li Hu Humlegård

Roller

Fast representant

Bystyret (Ap)

Fast representant

Utvalg for barn unge og kultur (Ap)
Ole Kåre Wagenius

Roller

Fast representant

Bystyret (Ap)

Fast representant

Utvalg for miljø og byutvikling (Ap)
Mette Nord

Roller

Fast representant

Bystyret (Ap)
Terje Sønslien

Roller

Fast representant

Bystyret (Ap)

Fast representant

Utvalg for helse og omsorg (Ap)
Elisabeth Oksum

Roller

Fast representant

Bystyret (Ap)

Fast representant

Utvalg for barn unge og kultur (Ap)
Merete Sjølie Pedersen

Roller

Fast representant

Bystyret (Ap)
Tone Skau Jonassen

Roller

Fast representant

Bystyret (Ap)
Astrid Borchgrevink-Lund

Roller

Fast representant

Bystyret (Ap)
Aebgin John Poickattil

Roller

Fast representant

Bystyret (Ap)

Fast representant

Utvalg for helse og omsorg (Ap)
Gunnar West Sørlie

Roller

Fast representant

Bystyret (INP)

Fast representant

Utvalg for miljø og byutvikling (INP)
Stein Olav Samson Kåsa

Roller

Fast representant

Bystyret (INP)

Fast representant

Utvalg for helse og omsorg (INP)
Bjørn Stian Larson

Roller

Fast representant

Bystyret (SV)
Etty Ragnhild Nilsen

Roller

Fast representant

Bystyret (SV)

Fast representant

Utvalg for helse og omsorg (SV)
Kenneth Lindhjem

Roller

Fast representant

Bystyret (FrP)
Nelly Olsen

Roller

Fast representant

Bystyret (FrP)

Fast representant

Utvalg for helse og omsorg (FrP)
Freddy Etland Stave

Roller

Fast representant

Bystyret (FrP)

Fast representant

Utvalg for barn unge og kultur (FrP)
Merete Lia

Roller

Fast representant

Bystyret (FrP)

Fast representant

Utvalg for miljø og byutvikling (FrP)
Gitte Anett Slåtta

Roller

Fast representant

Bystyret (R)
Fredrik Botnen Nordahl

Roller

Fast representant

Bystyret (R)

Fast representant

Utvalg for miljø og byutvikling (R)
Ole Bernt Wang

Roller

Fast representant

Bystyret (V)

Fast representant

Utvalg for helse og omsorg (V)
Owe Ingemann Waltherzøe

Roller

Fast representant

Bystyret (UAV)
Lars Stokke

Roller

Fast representant

Utvalg for miljø og byutvikling (MDG)
Fredrik Flatland

Roller

Fast representant

Utvalg for helse og omsorg (H)
Helge Fredriksen

Roller

Fast representant

Utvalg for helse og omsorg (KrF)
Kjersti Ann Madsen

Roller

Fast representant

Utvalg for helse og omsorg (R)
Gunnar West Sørlie

Roller

Fast representant

Administrasjonsutvalget (INP)
Astrid Danbolt

Roller

Fast representant

Administrasjonsutvalget (Tillitsvalgt)
Nina Lund

Roller

Fast representant

Administrasjonsutvalget (Tillitsvalgt)
Merete Halvorsen

Roller

Fast representant

Administrasjonsutvalget (Tillitsvalgt)
Rune Zimmermann

Roller

Fast representant

Administrasjonsutvalget (Tillitsvalgt)
Oddvar Gran

Roller

Fast representant

Utvalg for barn unge og kultur (SV)
Kristina Lunde

Roller

Fast representant

Utvalg for barn unge og kultur (H)
Rune Haugen

Roller

Fast representant

Utvalg for barn unge og kultur (INP)